Rang

De fleste mennesker er svært opptatt av rang når de snakker om hunder. Det blir snakket om at man skal være sjefen,  at man må passe på at hunden er under en i rang, etc. Det har vært en vanlig forestilling om en trapp hvor mor (eller far) står på det øverste trinnet, deretter far (eller mor), så bana på trinnene under og nederst familiens hund. I en del hundemiljøer begynner man nå å skjønne at det ikke er så enkelt at man kan plassere hele familien utover i en trapp, rang er et meget mer dynamisk begrep enn som så.

Generelt kan man si at rang er ikke noe du tar, men noe du får! Det er din holdning til hunden i hverdagen som spiller en avgjørende rolle om du får en høy plass på rangstigen eller ikke. Det som sannsynligvis har betydning er om du er konsekvent og hvordan du oppfører deg overfor hunden, det vil si om du snakker et forståelig hundespråk slik at hunden skjønner hva du mener. Du kan godt skremme livet av hunden din med slag og spark, men du får ikke noen høyere rang av den grunn. Det eneste du får er en hund som er redd deg.

I tillegg er det ikke sikkert at hundene ser det slik at vår flokk bestående av mennesker og hunder har et felles rangsystem. I en ulveflokk er det flere rangordninger, en for tisper, en for hannulver og en for de ulvene som enda ikke er kjønnsmodne. Det er godt mulig hunden vår oppfatter hvem som bestemmer hjemme, om det er far eller mor, men det er ikke dermed sagt at det blir noen felles rangordning av den grunn.

Det er heller ikke noe poeng i å snakke om at ”min hund er høyest i rang i Frognerparken” som mange liker å skryte av. Rang hører kun hjemme hos individer som kjenner hverandre, hvor individene har felles mål (for eksempel å nedlegge et bytte) og de har som oftest resurser å dele. Det å vedlikeholde en rangordning krever mye resurser og er derfor bare tilstede når det er en grunn til det.

Tilbake


Rang er noe man får og ikke noe man tar, men snakke samme språk hjelper!
Bildet er tatt i ulveparken i Komården i Sverige. Det er ulvepasseren som er avbildet og ikke hvem som helst!
Foto: Ida Nygaard©