Grand Danois i Norge

Det er usikkert når den første grand danois kom til Norge, men det er klart at det på slutten av 1800-tallet fantes grand danoiser i Norge. Fra begynnelsen av 1900-tallet har man kataloger og tidsskrifter som viser at det hadde vært utstilt grand danois i Norge. Før andre verdenskrig var rasen svært populær, men under krigen forsvant mesteparten av bestanden. En del av hundene ble rekvirert av tyskerne, mens de som fikk beholde sine hunder hadde problemer med å skaffe fôr til så store hunder.

Etter krigen har rasen økt jevnt og trutt, og selv om det ikke er en tallmessig stor rase i Norge ligger registreringstallene på omlag 100 valper i året. 

(Kilde: Norsk Grand Danois Klubbs hjemmeside.)

Tilbake