Litt om Grand Danois

Litt rasehistorie

Standard

Grand Danois i Norge

Norsk Grand Danois Klubb

Stell av Grand Danois

Aktiviteter for en grand danois

Litt om hund

Tilbake til forsiden

En grand danois er en selskaplig hund, den trives best i familiens selskap, det er ikke anbefalt å ha grand danois dersom du er mye borte fra hunden din. Det er en rolig hund som når den er voksen ikke viser de store behovene for aktivitet, men som alle hunder har grand danoisen et stort behov for både turer og annen aktivisering. Spesielt er jevn mosjon viktig for rasen for å holde hunden frisk og fin gjennom livet og ikke minst for å hjelpe den til å holde seg godt på vei inn i livets høst.


Foto: Steinar Moen©