Standard

Alle hunderaser godkjent av FCI har en standard som beskriver den ideelle hunden. Standarden blir vedlikeholdt av rasens opprinnelsesland, for grand danois’ tilfelle Tyskland. Ønsker man å forstå grunnlaget for det som foregår på en utstilling og hvis man ønsker å forstå grunnlaget for alt avlsarbeidet er det viktig å sette seg godt inn i standarden. Standarden finner man på blant annet Norsk Kennel Klubs hjemmeside.

Som en kort oppsummering av standarden kan vi nevne følgende:

Tilbake